GRP cevi

Armirani poliester, čije se ime uobičajno kao GRP, FRP ili FIBERGLAS (specieična težina od 1,5 do 1,8 g/cm³), je otporan na veliki broj organskih i neorganskih materija, kiselina i baza. Mehaničke karakteristike su mu skoro nepromenjene u temperaturnom intervalu od -40°C do +120°C. Starenje neznatno utiče na fizičke i mehaničke osobine proizvoda urađenih od ove vrste materijala.

Karakteristike:

Pored izloženog armirani poliester ima sledeće prednosti u odnosu na klasične materijale, a posebno u odnosu na metale:
– veću  otpornost  na  koroziju,  tj. duži period rada
– niži troškovi postrojenja i instaliranja
– manja potreba za održavanjem
– lakoća konstrukcije i popravka
– dobra otpornost na udarce
– električna neprovodljivost
– dobre  karakteristike   termičke  izolacije, zahvaljujući niskim koeficijentom prenosa toplote koji često čini nepotrebnim slojeve termičkog izolatora (0,2 W/mK).