VermikulitVermikulit - Izolacione ploče

Vermikulit ploče su termoizolacioni materijal široke primene. Koriste se u građevinarstvu u izradi peći, kamina, kotlova za parno grejanje, izradi fasada, PP vrata i slično.

KARAKTERISTIKE VERMIKULIT PLOČA:

– Izrađene su od čistog vermikulita
– Pri zagrevanju ne ispuštaju štetne i toksične materije
– Njihova primena je na tempeaturama od -260 °C do 1350 °C
– Zadovoljava estetske zahteve
– Veoma su praktične za rad
– Vatrostalne
– Ne menjaju oblik pri izlaganju visokoj temteraturi
– Nema deformacija

PREDNOST VERMIKULIT PLOČA je što one imaju višestruku funkciju:
– Protivpožarna zaštita
– Termoizolacija
– Zvučna izolacija
– Dekorativni element